Startpagina

Startpagina
Wie wij zijn Dakkapel Dakkapelrenovatie Bouwvergunning Rolluiken Zolderbetimmering Offerte aanvraag Contact

Bouwvergunning

Bouwvergunning

Ook het zetten van een dakkapel is aan regels gebonden. Voor sommige dakkapellen heeft u een vergunning nodig.

Dit kunt u nakijken op de website van vrom: www.vrom.nl.
Mocht u een bouwvergunning nodig hebben kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Niet alleen voor een dakkapel maar ook voor een aanbouw o.i.d.

Onze werkzaamheden hierin bestaan uit:

Bovenstaande is exclusief legeskosten van de gemeente en extra constructieberekeningen indien de gemeente deze eist.
Hieronder volgt in het kort de regelgeving zoals deze sinds januari 2003 van kracht is. U mag vergunningsvrij een dakkapel plaatsen als u voldoet aan onderstaande regels:

Plaatsing achtergevel:

Extra regels bij plaatsing zijgevel:

Wij willen u er wel op wijzen dat elke dakkapel moet voldoen aan het bouwbesluit.

Als uw dakkapel op de voorgevel komt of op de zijgevel grenzend aan de weg of openbaar groen kunt u bij uw gemeente de loketcriteria opvragen. Hierin staat vermeld waar uw dakkapel aan moet voldoen zodat u hem mag aanvragen zonder dat de welstandscommissie hier naar hoeft te kijken/oordelen. Wijkt u hiervan af moet de dakkapel alsnog ter goedkeuring worden voorgelegd aan deze commissie en kunnen zij deze goed- of afkeuren. Laat u dus goed informeren bij uw gemeente. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Indien u een dakkapel op de achtergevel wilt plaatsen en wijkt deze af van de bouwvergunningvrije regels moet u alsnog een vergunning aanvragen en wordt uw plan ook ter goedkeuring voorgelegd aan de welstandscommissie. Welke criteria hiervoor gelden kunt u tevens opvragen bij uw gemeente.